Produktbeskrivning

En bra produktbeskrivning på din webbplats eller webbutik kan innebära en fördubbling av omsättningen på en given produkt.

Fördubblar din omsättning

Dina produktbeskrivningar fungerar som kontorist i butiken. Den goda produktbeskrivningen ska fånga besökarens intresse och förmedla nödvändig information på ett tydligt formulerat språk.

Och eftersom besökaren inte har möjlighet att hålla produkten i handen är produktbeskrivningen avgörande.

Om du till exempel säljer rött vin i din webbutik ska produktbeskrivningarna vara så bra att besökaren kan känna en söt och lite fruktig smak genom att bara läsa om den.

Följaktligen kan det vara värt att använda en bra, professionell copywriter för att hantera produktionen av dina produktbeskrivningar.

Bra produktbeskrivningar säljer

Du bör alltid ha unika och välskrivna produktrapporter. Bra produktbeskrivningar måste samtidigt kunna vara catchy och informativ. Besökaren måste ha tillräcklig information för att kunna utvärdera objektet du säljer. Produktbeskrivningarna måste därför vara korrekta och exakta.

Vilseledande produktbeskrivningar kommer att leda till flera returer och missnöjda kunder, vilket kan kosta ditt företag dyrt. Vi uppmärksammar därför alltid ditt företag, produkter och din målgrupp. Detta är oundvikligt för effektiv kommunikation.
Produktbeskrivningarna ska spegla företaget och skapa därmed en röd tråd. Dessutom påverkas produktbeskrivningens utformning starkt av målgruppen. Om besökaren inte upplever att det kommuniceras i ögonhöjd finns det risk för en dålig relation och därmed ingen försäljning.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att bra produktbeskrivningar inte produceras på löpande band. Våra copywriters bygger alltid på företagets önskemål och behov. Det som fungerar för ett företag kanske inte fungerar för ett annat.
Varje företag bör ha sin egen unika karaktär, och det ska naturligtvis lysa igenom även i produktrapporterna.

Varför ska du ha produktbeskrivningar?

Goda produktbeskrivningar tjänar i princip tre syften:

1) Du säljer mer

2) Du slipper returer och missnöjda kunder

3) Dina produkter finns i sökresultaten

Bättre ranking i sökresultaten

Ska dina produkter finnas i sökmotorerna? Då måste även produktionen av produktbeskrivningarna beaktas.

Vi tar alltid fram dina produktbeskrivningar med SEO i åtanke, så att du kan locka fler besökare till din webbplats.

 

Kontakta oss så kan vi prata om dina möjligheter och låta oss analysera hur vi bäst kan hjälpa ditt företag!